เว็บบอร์ดไฟฟ้า
http://flexthailand.com/

Lost Ark Trailer Highlights the New Content To Be Released This Month
http://flexthailand.com/viewtopic.php?f=16&t=107413
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Skyzhay [ อาทิตย์ 12 มิ.ย. 2022 4:28 pm ]
หัวข้อกระทู้:  Lost Ark Trailer Highlights the New Content To Be Released This Month

The game is for PC only, which is a shame for Lost Ark Gold console players. Although a majority of the classes will work just fine on a controller, it's the interface that blocks the game from moving to consoles. Since navigating tabs is similar to opening windows on a computer.

That's not a good thing. The windows tend to overlap with each other inconveniently and it's cumbersome. Since there are so many platforms in place, gamers will have to move through them frequently. The clutter isn't pretty or efficient.

A new Lost Ark trailer showcases some of the content that is included in the MMORPG's May update which includes a new class addition, new raids and skins, and more.

Lost Ark has earned its spot among the most Lost ark gold buy successful new MMORPGs. The game's peak was 1,325,305 users concurrently in February, which makes it the second-most-played game available on Steam. Although the Korean MMO didn't last long enough to sustain the explosive growth, it has a large player base on Steam.

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/