เว็บบอร์ดไฟฟ้า

พูดคุยอัพเดดข้อมูลเรื่อง การใช้งานไฟฟ้า คำนวนค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
วันเวลาปัจจุบัน จันทร์ 22 เม.ย. 2019 2:19 am

» มาปลูกพริกให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี กันเถอะ

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ 14 ก.ค. 2012 1:28 pm 
ออฟไลน์
Jr. Member
Jr. Member

ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 06 มิ.ย. 2012 4:45 pm
โพสต์: 78
มาปลูกพริกให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี กันเถอะ

แนบไฟล์:
คำอธิบาย: พริก
พริก.jpg
พริก.jpg [ 51.05 KiB | เปิดดู 2722 ครั้ง ]

1. การผลิตพริกที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
1.1. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษควรใช้หลายๆ วิธีผสมผสานกัน ได้แก่ การป้องกันกำจัดโดยวิธีกล ตัวอย่างเช่น
1) การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง คือ การใช้กับดักที่มีสีเหลือง เช่น กระป๋องน้ำมันเครื่อง แผ่นพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่งมีสีเหลืองจะช่วยดึงดูดแมลงตัวเต็มวัยต่างๆ เข้ามา และเมื่อทากาวเหนียวไว้รอบๆ กับดักสีเหลืองก็จะทำให้แมลงตัวเต็มวัยที่ออกมาให้เห็นในเวลากลางวัน เช่น เพลี้ยไฟ แมลงวันเจาะผล แมลงวันหนอนชอนใบ ผีเสื้อชนิดต่างๆ เช่น ผีเสื้อหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบ และหนอนกินใบ บินเข้ามาติดกับดักและก็ตายไป
2) การใช้กับดักแสงไฟ สามารถดักจับผีเสื้อกลางคืน เช่น ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ำ แสงไฟที่เหมาะสามารถล่อแมลงควรใช้แสงไฟสีม่วงหรือแสงสีน้ำทะเล แต่เกษตรกรสามารถใช้แสงไฟจากหลอดนีออนได้ ในการวางกับดักแสงไฟควรวางห่างจากพื้นดินประมาณ 150 ซม. มีภาชนะใส่น้ำรองรับอยู่ข้างใต้ห่างจากหลอดไฟประมาณ 30 ซม.

การป้องกันโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ
การใช้สารชีวินทรีย์ เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สิ่งมีชีวิต ได้แก่ เชื้อไวรัส เช่น Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (BT) ไส้เดือนฝอย เช่น Steinernema carpocapsae Weiser เชื้อรา เช่น Trichoderma spp.หรือศัตรูธรรมชาติอื่นๆ เช่นแมลงตัวห้ำ ตัวเบียน เป็นต้น
- การป้องกันกำจัดโดยใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา เป็นพืชที่มีประโยชน์ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียวหนอนกระทู้ชนิดต่างๆ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ เป็นต้น

การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี
การใช้สารเคมี ควรใช้ให้ถูกต้องตามชนิดของศัตรูพืช อัตราการใช้และทิ้งช่วงของระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สารเคมีสลายตัว ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต

คำแนะนำในการควบคุมศัตรูพริก
- เลือกแปลงปลูกที่อยู่ห่างจากแหล่งแพร่กระจายของเชื้อ และแปลงปลูกไม่ควรปลูกพริกหรือพืชตระกูลเดียวกับพริกแช่มะเขือ ซ้ำกันหลายๆครั้ง
- ควรมีการไถตากดินก่อนการปลูกพริก อย่างน้อย 2 – 3 สัปดาห์ก่อนการปลูกพริก
- ไม่ปลูกให้ชิด หรือแน่นเกินไป
- ควรมีการตัดแต่งกิ่งและใบออกบ้าง เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง และถ่ายเทอากาศได้ดี
- หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างน้อยที่สุด ตรงกับชนิดของโรคและแมลงควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในช่วงเก็บเกี่ยว
- ใช้สารชีวภาพได้แก่การใช้เชื้อราควบคุมเชื้อราด้วยกันเอง ซึ่งปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค เช่นการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราทางดิน การใช้สารสกัดทางธรรมชาติควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของแมลง เช่นสารสกัดจากสะเดา หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในการเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับต้น เป็นต้น
- หากพบโรคระบาดในแปลงปลูกไม่มากนัก ให้ใช้วิธีเก็บเศษพืชที่ถูกทำลายนำออกจากแปลงเผาทำลายทิ้งให้เร็วที่สุด
- หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หารพบแมลงตัวแก่หรือตัวหนอนให้รีบกำจัดทันที แต่ถ้าพบไข่แมลงซึ่งส่วนใหญ่วางไข่ที่ด้านใต้ใบ ให้รีบเก็บใบที่มีไข่แมลงเผาทำลาย ทันที
- หมั่นกำจัดวัชพืช เพื่อทำลายแหล่งอาศัยของศัตรูพืช

1.2 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น
- ให้เลือกใช้ในชนิด อัตรา และระยะเวลาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- สารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมีคำแนะนำบนฉลากว่าให้ใช้กับพริกหรือพืชผัก
- ต้องไม่ใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้
- ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของสารเคมีที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
- บันทึกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

2. การผลิตพริกให้ได้คุณภาพและตรงตามพันธุ์ ปฏิบัติดังนี้

2.1 พันธุ์และเมล็ดพันธุ์

1) เริ่มตั้งแต่การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี จากแหล่งที่เชื่อถือได้

2) กรณีที่เก็บเมล็ดพันธุ์เอง ควรพิจารณาดังนี้
- เก็บจากแปลงที่ปลูกเพียงพันธุ์เดียวเท่านั้น
- คัดเลือกต้นที่แข็งแรง ติดผลดก มีลักษณะตรงตามพันธุ์ ทนทานต่อโรคแมลง
- เลือกต้นที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้ดี
- เก็บผลพริกที่สุกแดง ในช่วงการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 – 3

เทคนิคการเพาะกล้าที่ให้ได้ต้นกล้าที่มีคุณภาพ

1) การเตรียมเมล็ดพันธุ์
- นำเมล็ดพันธุ์แช่น้ำอุ่นอุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส หรือแช่สารละลายป้องกันและ
กำจัดเชื้อรา เช่นโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ หรือเบนเลท ความเข้มข้น 5 – 10 % นาน 15 – 20 นาที แล้วนำไปล้างผ่านน้ำไหล ไปห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วเก็บไว้ในที่ชื้น จนกระทั่งเกิดตุ่มรากสีขาว จึงนำไปเพาะ

2) การทำให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนย้ายปลูก
- เริ่มทำก่อนย้ายปลูกประมาณ 7 วัน
- ให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดมากขึ้น
- ลดปริมาณน้ำที่ให้ลงจนต้นกล้าเริ่มเหี่ยวจึงให้น้ำ ทำสลับกัน 2 – 3 ครั้ง

3) การดูแลรักษาต้นกล้า
- รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- ป้องกันกำจัดโรคและแมลง ตามสภาพของการระบาดและชนิดของศัตรูพืช
- ให้ปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยน้ำที่มีธาตุอาหารครบประมาณ 2 – 3 ครั้งก่อนย้ายปลูก
- ในฤดูฝนควรทำโครงลวดหรือไม้ไผ่คลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันเม็ดฝนกระแทกต้นช้ำเสียหาย และเป็นการควบคุมความชื้นในแปลงเพาะกล้าไม่ให้มาเกินไป
- ในกรณีที่แสงแดดจัดมากเกินไปควรมีการพรางแสงบ้างเป็นครั้งคราว
- ก่อนการย้ายกล้า ควรทำให้ต้นกล้าแข็งแรงทนทานต่อการย้ายปลูก

4) ย้ายกล้าเมื่อต้นกล้ามีใบจริง 3 – 4 ใบหรือหลังเพาะกล้าประมาณ 30 วัน

2.2 การจัดการปุ๋ย
1) การให้ปุ๋ยทางดิน ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรแตสเซียม การให้ปุ๋ยทางดินแบ่งเป็นระยะๆ ดังนี้

ครั้งที่ : ปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก
อายุพืชหลังย้ายกล้า : 0
สูตร : 15 – 15 – 15 +ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
อัตรา : 30 กก./ไร่+1 – 2 ตัน/ไร่

ครั้งที่ : ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่1
อายุพืชหลังย้ายกล้า : 10 – 14 วัน
สูตร : 40 – 0 – 0 หรือ 21 – 0 – 0
อัตรา : 10 – 20 กก./ไร่

ครั้งที่ : ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่2
อายุพืชหลังย้ายกล้า : 25 – 30 วัน
สูตร : 12 – 24 – 12
อัตรา : 30 กก./ไร่

ครั้งที่ : ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่3
อายุพืชหลังย้ายกล้า : 50 – 60 วัน
สูตร : 15 – 15 – 15
อัตรา : 30 กก./ไร่

ครั้งที่ : ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่4
อายุพืชหลังย้ายกล้า : 80 – 90 วัน
สูตร : 13 – 13 – 21
อัตรา : 30 กก./ไร่

หมายเหตุ ในช่วงการเก็บผลพริกควรมีการใส่ปุ๋ยบ้างประมาณ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของต้น

2) การให้ปุ๋ยทางใบ ส่วนใหญ่เป็นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ควรให้เดือนละ 2 – 3 ครั้งขึ้นอยู่กับสภาพต้น

2.3 การให้น้ำ
หลังจากย้ายปลูกต้องรีบให้น้ำทันทีเพื่อให้ดินกระชับกับรากของต้นกล้า เมื่อต้นพริกออกดอกความต้องการน้ำจะเพิ่มขึ้น ถ้าพริกขาดน้ำในช่วงนี้จะทำให้ดอกตูม ดอกบาน และผลอ่อนร่วง


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
แสดงโพสจาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 1 โพสต์ ] 

» มาปลูกพริกให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี กันเถอะ

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]


กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับ กระทู้ - มาปลูกพริกให้มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธี กันเถอะ
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
ไม่มี ข้อความใหม่ ที่คุณยังไม่ได้อ่านในหัวข้อนี้ ไฟล์แนบ การปลูกละมุดที่มีขนาดฝักใหญ่ ทรงสวยตามพันธุ์ ปลอดสารพิษ ป้องกัน โรค

Sunflower_Man

0

1801

ศุกร์ 08 มิ.ย. 2012 6:48 pm

Sunflower_Man ดูข้อความล่าสุด

 


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com
[ Time : 0.495s | 18 Queries | GZIP : On ]