เว็บบอร์ดไฟฟ้า

พูดคุยอัพเดดข้อมูลเรื่อง การใช้งานไฟฟ้า คำนวนค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
วันเวลาปัจจุบัน จันทร์ 22 เม.ย. 2019 2:17 am

» การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ปลอดสารพิษ การเพาะกล้า วิธีการป้องกันโรคต่างๆ ปุ๋ย

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ 14 ก.ค. 2012 4:43 pm 
ออฟไลน์
Jr. Member
Jr. Member

ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 06 มิ.ย. 2012 4:45 pm
โพสต์: 78
การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ปลอดสารพิษ การเพาะกล้า วิธีการป้องกันโรคต่างๆ ปุ๋ย
แนบไฟล์:
คำอธิบาย: หน่อไม้ฝรั่ง
หน่อไม้ฝรั่ง.jpg
หน่อไม้ฝรั่ง.jpg [ 63.81 KiB | เปิดดู 1984 ครั้ง ]

1. การผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

1.1. การผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษ ควรใช้หลายๆ วิธีผสมผสานกัน ได้แก่
- การป้องกันกำจัดโดยวิธีกล ตัวอย่างเช่น
1) การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง คือ การใช้กับดักที่มีสีเหลือง เช่น กระป๋องน้ำมันเครื่อง แผ่นพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่งมีสีเหลืองจะช่วยดึงดูดแมลงตัวเต็มวัยต่างๆ เข้ามา และเมื่อทากาวเหนียวไว้รอบๆ กับดักสีเหลืองก็จะทำให้แมลงตัวเต็มวัยที่ออกมาให้เห็นในเวลากลางวัน เช่น เพลี้ยไฟ แมลงวันเจาะผล แมลงวันหนอนชอนใบ ผีเสื้อชนิดต่างๆ เช่น ผีเสื้อหนอนใยผัก หนอนกระทู้หอม หนอนคืบและหนอนกินใบ บินเข้ามาติดกับดักและก็ตายไป

2) การใช้กับดักแสงไฟ สามารถดักจับผีเสื้อกลางคืน เช่น ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนคืบกะหล่ำ แสงไฟที่เหมาะสามารถล่อแมลงควรใช้แสงไฟสีม่วงหรือแสงสีน้ำทะเล แต่เกษตรกรสามารถใช้แสงไฟจากหลอดนีออนได้ ในการวางกับดักแสงไฟควรวางห่างจากพื้นดินประมาณ 150 ซม. มีภาชนะใส่น้ำรองรับอยู่ข้างใต้ห่างจากหลอดไฟประมาณ 30 ซม.

- การป้องกันโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ
การใช้สารชีวินทรีย์ เป็นการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สิ่งมีชีวิต ได้แก่ เชื้อไวรัส เช่น Nuclear Polyhedrosis Virus (NPV) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis (BT) ไส้เดือนฝอย เช่น Steinernema carpocapsae Weiser เชื้อรา เช่น Trichoderma spp.หรือศัตรูธรรมชาติอื่นๆ เช่นแมลงตัวห้ำ ตัวเบียน เป็นต้น

- การป้องกันกำจัดโดยใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา เป็นพืชที่มีประโยชน์ใช้เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียวหนอนกระทู้ชนิดต่างๆ หนอนเจาะยอด หนอนชอนใบ เป็นต้น

- การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี
การใช้สารเคมี ควรใช้ให้ถูกต้องตามชนิดของศัตรูพืช อัตราการใช้และทิ้งช่วงของระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สารเคมีสลายตัว ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต

1.2. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น
- ให้เลือกใช้ในชนิด อัตรา และระยะเวลาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- สารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมีคำแนะนำบนฉลากว่าให้ใช้กับหน่อไม้ฝรั่งหรือพืชผัก
- ต้องไม่ใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตร ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- ห้ามใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้
- ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของสารเคมีที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องหยุดใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
- บันทึกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

1.3 ผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่ปลอดจากศัตรูพืช ปราศจากตำหนิจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชและสาเหตุอื่น ปฏิบัติดังนี้

1) ตรวจสอบและคัดแยกต้นหน่อไม้ฝรั่งที่มีผลผลิต (หน่อ)ถูกทำลายจากศัตรูพืช และหรือพบศัตรูพืชติดอยู่ที่หน่อ โดยอาจจะทำเครื่องหมายเพื่อคัดแยกต้นที่หน่อมีร่องรอยการเข้าทำลายของศัตรูพืช และแยกเก็บเกี่ยว
2) ตรวจสอบและคัดแยกทุกหน่อหลังเก็บเกี่ยว
3) อุปกรณ์ที่ใช้เก็บเกี่ยว คัดแยก ต้องสะอาด ภาชนะบรรจุภายในควรมีวัสดุป้องกันการเกิดรอยตำหนิ การขูดข่วน


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
โพสต์โพสต์แล้ว: เสาร์ 14 ก.ค. 2012 4:43 pm 
ออฟไลน์
Jr. Member
Jr. Member

ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 06 มิ.ย. 2012 4:45 pm
โพสต์: 78
2. การผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้ได้คุณภาพ ปฏิบัติดังนี้

2.1 การเพาะกล้า
1) เริ่มตั้งแต่การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี จากแหล่งที่เชื่อถือได้
2) อายุกล้าที่เหมาะสมในการย้ายปลูก คือ 4 เดือน ต้นกล้าที่มีลักษณะดีซึ่งจะให้หน่อใหญ่และผลผลิตสูงมีลักษณะดังนี้
- มีรากสะสมอาหารจำนวนมากและมีรากใหญ่
- มีลำต้นเหนือดินมาก
- มีตาขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากอยาติดกับตอที่อยู่ใต้ดิน

2.2 การจัดการปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์มีความจำเป็นสำหรับการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง นอกจากช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องการเจริญของราก การใส่ปุ๋ยเคมีควรมีฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมอย่างเพียงพอในบริเวณราก ควรมีการวิเคราะห์ดินเพื่อตรวจสอบธาตุอาหารในดิน เพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยในหน่อไม้ฝรั่ง

อายุพืชหลังย้ายกล้า : 2 สัปดาห์
สูตร :ยูเรีย
อัตรา : 30 กก./ไร่

อายุพืชหลังย้ายกล้า : 4 สัปดาห์
สูตร :15 – 15 – 15
อัตรา : 30 – 50 กก./ไร่

อายุพืชหลังย้ายกล้า : ทุกๆ1 เดือนจนถึงเก็บเกี่ยว
สูตร :15 – 15 – 15
อัตรา : 30 – 50 กก./ไร่

อายุพืชหลังย้ายกล้า : ในช่วงเก็บเกี่ยวแล้วใส่ทุก 20 วัน
สูตร :15 – 15 – 15
อัตรา : 30 กก./ไร่

อายุพืชหลังย้ายกล้า : ช่วงพักต้น
สูตร :ปุ๋ยหมัก
อัตรา : 2 – 4 ตัน/ไร่


2.3 การพักต้น
หน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกในเขตร้อนเช่นประเทศไทย สามารถเก็บได้ตลอดไม่มีการพักตัว แต่ควรให้หน่อไม้ฝรั่งมีการพักเพื่อให้มีอาหารสำรองพอเพียงสำหรับการเจริญของหน่อใหม่ โดยพิจารณาจากหน่อไม้ฝรั่งให้หน่อที่มีขนาดเล็กลง เว้นระยะเก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่งก้านและลำต้น ถอนต้นแก่และต้นที่เป็นโรคทิ้ง โดยเฉพาะควรทำในต้นฤดูฝน และต้นฤดูหนาว ไม่ควรตัดแต่งต้นที่ยังอ่อน


ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
 
แสดงโพสจาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

» การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ปลอดสารพิษ การเพาะกล้า วิธีการป้องกันโรคต่างๆ ปุ๋ย

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]


กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับ กระทู้ - การปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ปลอดสารพิษ การเพาะกล้า วิธีการป้องกันโรคต่างๆ ปุ๋ย
 หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
ไม่มี ข้อความใหม่ ที่คุณยังไม่ได้อ่านในหัวข้อนี้ ไฟล์แนบ วิธีการปลูกมะเขือเทศพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โรคต่างๆ ปุ๋ย

Sunflower_Man

2

4587

อังคาร 26 ก.พ. 2013 11:41 pm

LetItBe ดูข้อความล่าสุด

ไม่มี ข้อความใหม่ ที่คุณยังไม่ได้อ่านในหัวข้อนี้ ไฟล์แนบ มาดูวิธีปลูกพลับปลอดสารพิษตกค้างให้มีคุณภาพ ป้องกันโรค ปุ๋ย เก็บเกี่ยว

Sunflower_Man

0

2131

ศุกร์ 08 มิ.ย. 2012 3:33 pm

Sunflower_Man ดูข้อความล่าสุด

ไม่มี ข้อความใหม่ ที่คุณยังไม่ได้อ่านในหัวข้อนี้ ไฟล์แนบ ปลูกต้นฝรั่งอย่างไรให้ปลอดสารพิษตกค้าง วิธีป้องกันศัตรูพืช ปุ๋ย เก็บเกี่ยว

Sunflower_Man

0

1798

ศุกร์ 08 มิ.ย. 2012 3:13 pm

Sunflower_Man ดูข้อความล่าสุด

ไม่มี ข้อความใหม่ ที่คุณยังไม่ได้อ่านในหัวข้อนี้ ไฟล์แนบ การผลิตเงาะให้มีคุณภาพ ป้องกัน โรค ปุ๋ย น้ำ เก็บเกี่ยว

Sunflower_Man

0

3858

ศุกร์ 08 มิ.ย. 2012 12:12 pm

Sunflower_Man ดูข้อความล่าสุด

ไม่มี ข้อความใหม่ ที่คุณยังไม่ได้อ่านในหัวข้อนี้ ไฟล์แนบ การผลิตแก้วมังกรให้มีคุณภาพ ป้องกัน โรค ปุ๋ย เก็บเกี่ยว

Sunflower_Man

0

3235

ศุกร์ 08 มิ.ย. 2012 12:31 pm

Sunflower_Man ดูข้อความล่าสุด

 


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com
[ Time : 0.194s | 16 Queries | GZIP : On ]