เว็บบอร์ดไฟฟ้า

พูดคุยอัพเดดข้อมูลเรื่อง การใช้งานไฟฟ้า คำนวนค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
วันเวลาปัจจุบัน พุธ 10 ส.ค. 2022 12:34 pm

» เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดอบรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 21 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป
เจ้าของ ข้อความ
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:35 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดอบรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอใหญ่ จังหวัดสงขลา นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 180 คน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) วิทยากร และคณะทำงาน รวม 205 คน

สำนักข่าว http://royallanguage.wikidot.com


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:37 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบนวัตกรรมการการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ ครูผู้สอนสามารถสร้างรูปแบบการจดการเรียนรู้ทีมีความเหมาะสม สอดคล้องกบบริบทของ โรงเรียนได้ด้วยตนเองได้ เพื่อครูจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในรูปแบบที่สร้างขึ้นและสามารถ นาไปใช้เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศ ติดตามการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่านเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการจดการอบรมเชิง ปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ประจาปีการศึกษา 2562


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:38 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานในพิธี กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวนนี้ เชื่อว่าทุกภาคส่วนล้วนให้ความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษา ให้เป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจดการศึกษา จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ มาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตในอนาคต


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:39 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เชื่อว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคน มีศักยภาพ มีความสามารถในการบริหารการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนทีดี ไม่น้อยกว่า โรงเรียนในเขตการศึกษาอื่นๆ ในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งระบบ เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่โรงเรียนทุกโรงเรียน ให้ผู้เรียน และผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น ยอมรับ และมีความพึงพอใจในการส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียน


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:39 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2885511, 02-288-5576 โทรสาร 02-2885583-4
Contact Webmaster 02-2885582
https://www.obec.go.th/archives/163499


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:42 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
รูปภาพ


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:56 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
รูปภาพ


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 3:03 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:04 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:05 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:06 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:06 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:07 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:08 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:08 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:09 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:10 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:14 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:15 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
โพสต์โพสต์แล้ว: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 4:15 pm 
ออฟไลน์
Newbie
Newbie

ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 29 มี.ค. 2020 2:31 pm
โพสต์: 21
สุดยอดไปเลย


รายงานในข้อความ
ข้างบน
 ข้อมูลส่วนตัว  
ตอบกลับพร้อมอ้างอิง  
แสดงโพสจาก:  เรียงตาม  
โพสต์กระทู้ใหม่ กลับไปยังกระทู้  [ 21 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป

» เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดอบรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง [ DST ]


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 107 ท่าน


ท่าน สามารถ โพสกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Thai language by Mindphp.com & phpBBThailand.com
[ Time : 0.375s | 15 Queries | GZIP : On ]